Thông Báo

Thông Báo

THÔNG BÁO VIỆC VIỆC THU PHÍ HOẠT ĐỘNG TẠI DIỄN ĐÀN GAIGOI.ORG

Thời gian qua việc thu phí từ các NCC rất khó khăn vì việc các NCC không thực hiện đúng theo quy định của BQT đóng phí chậm trễ,thậm chí không trả lời tin nhắn thông báo phí của BQT gửi qua Gmail

Nay BQT quyết định áp dụng theo đúng luật diễn đàn,Các NCC không đóng phí đúng theo quy định,không đóng đúng hạn,trước ngày 1/6 BQT sẽ thực hiện ban nick và xóa toàn bộ bài viết của NCC đó

THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ 

– NCC: đóng phí bắt đầu từ ngày 26 và trước ngày 30,31 hàng tháng (nếu muốn tiếp tục hoạt động tháng tiếp theo) hoặc thông báo tháng sau nghỉ cho BQT biết và lập danh sách kèm theo.NCC : Lập danh sách hàng sẽ tiếp tục hoạt động và hàng sẽ nghỉ( có link của bài kèm theo), căn cứ theo danh sách hàng tiếp tục hoạt động báo tổng số phí phải nộp cho BQT. NCC Phải nộp toàn bộ phí từ ngày 26 cuối tháng đến chậm nhất ngày 30,31 hàng tháng,phải thanh toán hết tổng số tiền phí phải nộp và nợ(nếu có). Qua ngày 1 nếu bánh nộp thiếu hoặc không nộp sẽ bị close toàn bộ danh sách hàng mình quản lý và phạt close bài 3 ngày kể từ ngày đóng phí.

QUY ĐỊNH VỀ PHÍ

Một topic được lập mới/mở lại hàng tháng = 3 x shot

Ví Dụ

– Em A giá 300k/shot, vậy chi phí lên bài của em A là: 300k x 3 = 900k/1 tháng
– Hoặc lấy 900k/30 ngày = 30k/ngày
– Như vậy nếu em A đăng bài mới vào ngày 6 thì em A phải đóng phí hoạt động của tháng đó là 24 ngày x 30k/ngay = 720k
– Hàng đăng tại Box Cao Cấp ( từ 600k trở lên ) đóng x 5 shot
– Các bài đăng giá khác cũng tính giống như trên